typ : veřejný prostor
rok : 2018
místo : Kolín
užitná plocha : -

Komenského park

Projekt získal ocenění ve veřejné soutěži pořádané městem Kolín. Park se stopami historie sahajícími do poklidných koutů klášterních zahrad a při tom naplňující soudobé požadavky na atraktivní místo. Živé místo v těsné blízkosti gotické dominanty Chrámu sv. Bartoloměje (1233) a necelých 200m od Karlova náměstí. Obklopen významnými budovami, unikátní ve své poloze a historii. Stěžejní snahou návrhu je učinit každý kus parku viditelný, světlý a tím pádem bezpečný, včetně maximálního využití unikátního výhledu na chrám a stávající vzrostlé zeleně. Návrh parku ponechává jeho současnou tvář avšak v důsledku snahy o světlost a bezpečnost přináší novou interpretaci cestní sítě, kdy přebírá tvarosloví sítě původní. Cesty propojují hlavní směry chodců, křižovatky cestní sítě se spojují ve středu parku na mlatovém povrchu s vodním prvkem a poukazují výhledu na chrám. Hlavní osa je dlážděna žulovými kostkami podélně s mlatem a je do ní propsaná symbolika vzoru místní historické dlažby. Hlavní cesta park prosvětluje, zpřehledňuje orientaci s čitelností a navazuje na městskou strukturu.