typ: inženýrské
rok: 2000
místo: Poděbrady
užitná plocha: -

Podchod Poděbrady

Podchod na frekventovaném pomezí lázeňského parku, městské části Žižkov, sousedící s hodnotnou budovou místního nádraží a nádraží autobusového. Důležité místo si klade za požadavek umístit atraktivní objekt s neobyčejnou ideou. Objekt výstupu tak neslouží pouze jako obyčejný výstup z podchodu. Objekt má dvě tváře - jedna zrcadlí požadavek na široké směry výstupů a výtvarné zpracování výstupu do parku na důležitém místě, kde začíná lázeňská kolonáda končící na náměstí u sochy krále Jiřího. Druhá strana slouží jako potřebné místo k sezení u autobusového nádraží a kvalitně doplňuje veřejný prostor. Výstup podchodu na náměstí T.G.M. má působit jednoduchým a čistým tvarem, který se již v obměnách v lázeňském parku a okolí vyskytuje. Výstupy z podchodu pod tratí ČD v Poděbradech na náměstí T.G.M. byly navrženy odlišným způsobem, než do ulice Za nádražím, neboť i prostředí, do kterého vyúsťují je odlišné. Základem řešení výstupu z podchodu na náměstí T.G.M. a tudíž i na hlavní lázeňskou kolonádu je návrh půdorysného schématu výstupů z podzemí při splnění požadavků na směry výstupů uživatelů podchodu. Výstupy z podchodu se skládají z hlavního schodiště půlkruhovitého tvaru a rampy nejen pro cyklisty. Jednotlivé stupně žulového schodiště tvoří pomyslný průměr půdorysného půlkruhu schodiště. Stupně probíhají po celém půlkruhu jsou přerušené pouze zábradlím. Kaskádovité zastřešení rampy je řešeno jako zelená střecha se stálozelenými rostlinami a v nejnižší části výtvarným dílem od akademického sochaře, které zároveň slouží jako zábradlí, které brání vstupu na zelenou střechu z úrovně přilehlé ulice. Součástí projektu jsou i parkové úpravy okolí navazující na lázeňský park.